Aktualita - Perioda dopravně psychologického, neurologickému a EEG vyšetření

23.06.2010 12:37

V návaznosti na dotaz základní organizace byla zaslána žádost na ministerstvo dopravy ČR o výklad § 87a) odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.

Z výkladového stanoviska vyplývá, že povinnost zaměstnance podrobit se dopravně psychologickému vyšetření, neurologickému a EEG vyšetření nelze vázat právě na dosažení hranic věku 50, 55, 60 atd. let. Lhůta 5 let v níž se má řidič podrobit dalšímu vyšetření, začíná běžet vždy od předcházejícího vyšetření (např. u řidiče, který se prvnímu vyšetření podrobil v den 52. narozenin, tato lhůta uplyne dnem 57. narozenin).