Informace k připravované demonstraci

10.09.2010 10:35

Náš  ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ DOPRAVY, SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ ČECH A MORAVY se připojil  k demonstraci konané 21.9. 2010 v Praze. Níže zveřejňujeme bližší informace.

 

Pokyny pro účastníky demonstrace 21.9.2010 v Praze

 

Sraz demonstrantů Odborového svazu DOSIA je určen na 11,oo hodin u metronomu v Letenských sadech V Praze 7, nad schodištěm, po kterém se schází na nábřeží Edvarda Beneše.  Seřadiště bude označeno cedulí nebo vlajkou OS DOSIA. Pochod vyjde od budovy ministerstva vnitra na Letenské pláni a demonstranti našeho Odborového  svazu se na něj napojí v okamžiku průchodu. Vyzýváme všechny, zvláště pražské demonstranty, aby přišli na určené seřadiště Odborového svazu a nepřicházeli přímo na Palachovo náměstí nebo se nepřipojovali jinde.   Protestní  pochod je součástí demonstrace  a proto je nanejvýš vhodné, aby se pochodu zúčastnilo co nejvíce účastníků demonstrace.

Trasa od našeho seřadiště dále pokračuje po Letenských schodech na nábřeží Edvarda Beneše, dále kolem Úřadu vlády a za ním se stáčí vlevo přes Mánesův most na náměstí Jana Palacha. Zde začne ve 13:00 hodin demonstrace, jejíž ukončení se předpokládá ve 14:00 hodin.

 

Doprava:

 

Autobusy – je možné bus zaparkovat na  parkovacím prostoru na Letné, kde je vyhrazeno místo pouze pro 70 autobusů. Doporučujeme proto, pokud bude příjezd autobusem, zaparkovat na záchytném parkovišti a do středu města pokračovat MHD. Pokud chcete parkovat na Letné je vhodné bus označit za předním sklem nápisem „Demonstrace 21.9.2010 a OS DOSIA“. Některé ZO Odborových svazů, které vypravují autobusy a mají ještě volná jednotlivá místa, nahlašují tuto volnou kapacitu na příslušná Regionální pracoviště ČMKOS, kam je možné v případě potřeby zavolat a jednotlivé místo si zajistit.

Vlakem – příjezd na vlakové nádraží orientovat tak, aby bylo časově možné dostat se včas na určené seřadiště. Stejné je to, pokud zvolíte cestování autobusem veřejné dopravy.

 

V Praze dne 8.9.2010

 

Uvolnění zaměstnanců na demonstraci .

Za účast na této demonstraci zaměstnanci nepřísluší náhrada platu, ani náhrada cestovních výdajů.

Uvolnění k účasti na demonstraci lze zajistit trojím způsobem :

1.     Požádat zaměstnavatele podle § 199 zákoníku práce o poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu.

2.     V případě že je u zaměstnavatele zaveden režim pružné pracovní doby, lze k účasti na demonstraci využít volitelnou část pracovní doby. Pokud by účast na demonstraci tuto volitelnou část přesáhla do pevné pracovní doby, je nutno si se zaměstnavatelem domluvit poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu na zameškanou část pevné části pracovní doby.

3.     Požádat o poskytnutí dovolené.Pozn. V případech 1. a 2. lze se zaměstnavatelem dohodnout napracování zameškané pracovní doby, a to buď prostřednictvím odborové organizace hromadně, nebo individuálně. Zaměstnavateli je nutno předem neúčast v práci nahlásit podle § 203 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

V případě potřeby konzultace volejte právní útvar  Odborového svazu

 

V Praze dne 8.9.2010