Jablonečtí odboráři autobusové dopravy jsou ve stávkové pohotovosti. Chtějí vyšší platy

30.09.2015 11:45

www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/jablonecti-odborari-autobusove-dopravy-jsou-ve-stavkove-pohotovosti-chteji-vyssi-platy--1538257

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

V Jablonci nad Nisou dne 29. září 2015

 

Dostává se Vám do rukou projekt Základní organizace odborového svazu dopravy v Jablonci nad Nisou při společnosti BusLine a.s. - „JABLONECKÁ VÝZVA“. Cílem tohoto projektu je napravit negativní dopady veřejných soutěží na zaměstnance dopravních společností. Celý problém spočívá v tom, že veřejné zakázky jsou soutěženy podle Zákona č. 137, o veřejných zakázkách, kdy hlavním kritériem je cena, a to cena nejnižší. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci soutěží mají v podstatě stejnou režii, tzn. náklady na PHM, náhradní díly, autobusy atd., je tedy jejich jedinou možností ušetřit náklady na výplaty a benefity zaměstnanců. Chceme nastartovat jednání o minimální mzdě řidičů autobusů, protože pokud ta bude jasně dána, promítne se i do finančních modelů cenových nabídek jednotlivých dopravních firem, ve kterých by měla být pro všechny stejná. Cílem Jablonecké výzvy je personálně stabilizovat tuto službu veřejnosti, aby byla náležitě a profesionálně vykonávána. O nutnosti Jablonecké výzvy nás přesvědčily zkušenosti ze zatím jediného kraje, který dokončil soutěž na zajištění dopravy v Ústeckém kraji. Tam díky nízkým nabídkovým cenám dochází k fluktuaci kvalitních řidičů a tím pádem i k snížení kvality poskytované služby v dopravě směrem k cestujícím, a potažmo i zadavateli. Nechceme, aby byl náš projekt brán jako poškozování společností
a veřejné dopravy jako takové. Naopak chceme docílit jejího zkvalitnění a zamezit účasti v soutěžích firmám, které nabízí dumpingové ceny. Díky používané legislativě dopravní společnosti „chudnou“ a nemohou zaplatit své lidi. Vraťme důstojnost povolání řidiče autobusu, a tím zajistěme nejen slušný život pro řidiče, ale i kvalitně poskytovanou službu našim cestujícím!

 

 

Jiří Kuchynka
předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

 

Odbory DPMLJ budou jednat o případné kolegiální podpoře ještě dnes na schůzi ZOOS.