Jednání o mzdách

04.11.2011 08:09

Dne 25.10.2011 proběhlo jednání o mzdách mezi ZO OS a vedením podniku. Bylo dohodnuto, že se od 1.12.2011 bude navyšovat u dělnických profesí (tedy i řidiči) 2% ze základní mzdy. Příští jednání o mzdách proběhne v květnu příštího roku.

Komentář:

Přichází doba (už je vlastně tady), kdy se nám všem zřejmě velmi ztíží život a bude mnohem větší tlak na naše peněženky. 2% ze základní mzdy není opravdu navýšení, které by bylo zásadní. Není to zkrátka mnoho peněz navíc. Realitou je, že finance se nedostávají ani k nám do podniku. Stále více se klade důraz na úspory. Odbory mají velmi omezený prostor k vyjednávání a v této finanční situaci se nám nepovedlo dohodnout lepší podmínky. Argumenty, že mzda v jiných podnicích stagnuje nebo se dokonce snižuje, je bohužel realitou. V příštím roce bude ZO OS požadovat další navýšení mezd o 3%, tak aby se naplnil závazek z kolektivní smlouvy.