Konference odborové organizace DPMLJ, a.s.

13.11.2015 13:15

Dne 27.11.2015 se ve 14:30 hod. uskuteční konference odborové organizace v restauraci “U Košků“

Všichni odboráři jsou srdečně vítáni. Přijďte i když na vás nevyjdou delegačenky!

 

Program konference :

1.    Volba mandátové a návrhové komise

2.    Zahájení konference

3.    Úvodní slovo předsedy ZO OS o činnosti v roce 2015

4.    Zpráva o hospodaření ZO OS

5.    Návrh rozpočtu na rok 2016

6.    Seznámení s naplánovanými akcemi pro rok 2016

7.    Návrh usnesení

8.    Diskuze 

9.    Občerstvení

Program konference je též uveden na pozvánkách pro delegáty.

 

Účast delegátů nutná!!!

 

       Odjezd autobusu :   garáže bus.          14.05 hod.

 

                                        vozovna tram.     14.15 hod.

 

                                        Fügnerova           14.25 hod.