Konference odborové organizace DPMLJ a.s

22.10.2014 20:37

Dne 30.10.2014 se ve 14:30 hod. uskuteční konference odborové organizace DPMLJ v restauraci U Košků. 

Program konference:

1. Volba mandátové a návrhové komise

2. Zahájení konference

3. Úvodní slovo předsedy ZOOS 

4. Volba členů nové ZOOS

5. Odsouhlasení o nové KS 2015 - 2016

6. Zpráva o hospodaření

7. Návrh rozpočtu na rok 2015

8. Seznámení s plánovanými akcemi

9. Seznámení s výsledky voleb do ZOOS

10. Návrh usnesení

11. Diskuze

12. Občerstvení

ŽÁDÁME VŠECHNY ODBORÁŘE, ABY SE DOSTAVILI VZHLEDEM K VOLBÁM V CO NEJVĚTŠÍM POČTU.