Konference základní organizace odborového svazu DPMLJ a.s.

05.05.2011 15:32

 

K O N F E R E N C E  O D B O R O V É

 

 

O R G A N I Z A C E

 

Dne 18.5.2011 se ve 14:30 hod. uskuteční konference odborové

organizace v restauraci “U Košků“

 

Všichni odboráři jsou srdečně vítáni. Přijďte i když na vás nevyjdou

delegačenky!

 

Program konference :

 

1.      Volba mandátové a návrhové komise

2.      Zahájení konference

3.      Úvodní slovo předsedy ZO OS o činnosti v roce 2010 - 2011

4.      Zpráva o hospodaření ZO OS

5.      Seznámení s naplánovanými akcemi pro rok 2011 a schválení nových benefitů

6.      Vystoupení ředitele společnosti Ing.Jiřího Veselky a  tiskové mluvčí Martiny Poršové

7.      Debata o směru a budoucnosti podniku

8.      Návrh usnesení

9.      Diskuze  

10.  Občerstvení

 

Hosté: ředitel podniku Ing.Jiří Veselka, tisková mluvčí Martina Poršová

 

Program konference je též uveden na pozvánkách pro delegáty.

 

Účast delegátů nutná!!!

 

Odjezd autobusu :  garáže bus.          14.05 hod.

                                        

                             vozovna tram.     14.15 hod.

 

                             Fügnerova           14.25 hod.   výstupní zastávka Praha

 

NEJSTE ODBORÁŘI A PŘESTO BYSTE SE CHTĚLI KONFERENCE ZÚČASTNIT? PŘIJĎTE JAKO HOSTÉ. Jste srdečně vítáni!

          Začátek ve 14.30 hod.