Letní posun času již tuto neděli.

22.03.2018 04:50

Let­ní čas v ro­ce 2018 za­čne pla­tit v no­ci 25. břez­na. Ho­di­ny se po­su­nou o ho­di­nu vpřed z 2:00 na 3:00.