Náhrady za svátek

24.04.2018 22:36

Dne 23.4.2018

Vážené řidičky, vážení řidiči,

na základě jednání odborové organizace s dopravním ředitelem bylo dohodnuto, že u řidičů, kterým měsíčním rozpisem směn připadne státní svátek na pracovní dobu obvyklou (tj. na den, kdy by měli jít do práce) a odpadne jim služba z důvodu státního svátku, dostanou za tento svátek náhradu mzdy.

Dovolená ve státní svátek se nebude aplikovat.

Příklad: Řidič, který obvykle pracuje např. od pondělí do pátku a čerpá týdenní dovolenou a např. na pátek připadne státní svátek, vyčerpá čtyři dny dovolené a na svátek mu náleží náhrada mzdy za svátek.

Samozřejmě platí ustanovení zákoníku práce, že pokud bude výpravčí potřebovat, aby ve státní svátek řidič nastoupil do práce, tak v příslušný svátek do služby nastoupí a bude mu náležet 100% příplatek za odpracovanou směnu ve státní svátek.

Příklad: Řidič, který obvykle pracuje např. od pondělí do pátku a na středu připadne státní svátek a řidič nečerpá např. týdenní dovolenou, tak pokud ho výpravčí vyzve, že v tento den musí nastoupit na směnu, řidič na tuto směnu nastoupí a náleží mu 100% příplatek za odpracovanou směnu ve státní svátek.

Poznámka: První odstavec se nevztahuje na řidiče, kteří mají dohodnutou tzv. výjimku z turnusu a nastupují do práce po individuální dohodě s výpravčím.

Jednání se zúčastnil: Oskar Zappe – dopravní ředitel, Marcela Minaříková – personální oddělení, Jan Resler – vedoucí provozu, Petr Kropáček – výpravčí a za odborovou organizaci – Zdeněk Leszkoven a Petr Oravec