Náhrady za svátek

07.06.2018 20:53

Dojednáno! Dnes 4.6.2018 po pracovní schůzce s právníky odborového svazu bylo s vedoucím provozu, výpravčími a personálním oddělením dohodnuto, že pokud vám připadne svátek na den obvyklý, tak buď budete mít naplánovanou směnu (a přísluší vám příplatek za svátek) nebo dostanete náhradu za odpadlou směnu ve svátek. Týká se to i tzv. "výjimkářů" (např. péče o nezletilé dítě, zdravotní omezení apod.). 
Pokud čerpáte dovolenou a v době dovolené je státní svátek, budete čerpat náhradu za svátek.