Nové kolektivní vyjednávání pro rok 2019-2020

31.05.2018 23:29

Část ze zápisu ze včerejší schůze ZOOS. Držte nám palce pro nadcházející jednání o kolektivní smlouvě, ať vše dopadne tak, aby se opět vylepšilo pracovní prostředí zaměstnanců DPMLJ.

Přítomni: Zdeněk Leszkoven, Martin Krejcar, Petr Oravec, Miroslav Prokeš, Jan Kovařík, Luděk Šebor 
Omluveni: Václav Rohla
1. Předseda Zdeněk Leszkoven seznámil členy ZOOS se statistikou mezd v jednotlivých střediscích a také s věkovým průměrem zaměstnanců DPMLJ.
2. Předseda Zdeněk Leszkoven seznámil členy ZOOS se situací ohledně nově zvoleného představenstva DPMLJ, který přešel na tzv. „Německý model“.
3. ZOOS se dohodla, že vyvolá kolektivní jednání s managementem DPMLJ na rok 2019 – 2020.
4. ZOOS bude požadovat v nadcházejícím kolektivním vyjednávání, aby se mzdy v průměru zvýšily o 5000 Kč a to z důvodu vývoje mezd v ČR, které by mohlo v DPMLJ stabilizovat odchod zaměstnanců do jiných firem a přilákání zaměstnanců nových. Upřesnění navýšení mezd a metodika vyplynou z kolektivního vyjednávání.
5. Dále bude ZOOS požadovat, aby pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli hradil v nadcházejících letech zaměstnavatel. 
6. ZOOS zrušil plánovaný výlet Lodičky – Malá Skála z důvodu nízké hladiny řeky Jizery a dohodnul se, že se naplánuje výlet jiný v měsících září – říjen. Termín bude včas upřesněn.
7. ZOOS posunul termín setkání vysloužilých zaměstnanců (důchodců) na podzim (asi říjen).