Optimalizace provozu MHD

06.04.2010 22:45

 Vyjádření ZVOO k optimalizaci autobusového provozu MHD

 

ZVOO s optimalizací souhlasí, neboť je v zájmu nás všech, aby podnik ušetřil, co nejvíce prostředků.  Nové služby jsou v souladu se zákoníkem práce. Nicméně vyzýváme všechny, jež se optimalizace týká, aby aktivně připomínkovali možné problémy. Níže zveřejňujeme vyjádření k optimalizaci dopravního ředitele Luboše Wejnara.

 

 

Optimalizace provozu MHD od 19. 4. 2010

 

 

Od pondělí 19. 4. 2010 dochází k optimalizaci autobusového provozu MHD. V rámci zefektivnění provozu jsou nově upraveny služební (vozové) jízdní řády s cílem uspořit počet nasazených vozidel a řidičů potřebných k zabezpečení stávajícího rozsahu dopravy objednatelem.

 

Optimalizace dopravy (hledání možných úspor) je nezbytně nutné s ohledem na přetrvávající „krizi“ a neustálé zvyšování vstupních nákladů spojených s provozem veřejné dopravy – zvýšení DPH, zvýšení spotřební daně, zdražení vstupních nákladů např. PHM, náhradní díly atd.

 

První část optimalizace přináší úsporu v počtu nasazených autobusů do provozu v daný pracovní den a s tím i počtu řidičů (bez nutné změny stávajících platných jízdních řádů – pro cestující se nic nemění).

 

Druhá část optimalizace se bude týkat jednotlivých linek MHD. Zde dojde ke zrušení nevyužívaných spojů ze strany cestujících a uspořené km budou použity na zvýšení počtu spojů na linkách, dle požadavku objednatele a cestující veřejnosti.

 

Žádám všechny řidiče, aby aktivně spolupracovali s dispečinkem. Veškeré připomínky a poznatky spojené s optimalizací provozu od 19. 4. 2010 hlásili dispečerům, aby bylo možno případné nedostatky a vyskytující se problémy operativně řešit a odstranit.

   

V Liberci dne: 2. 4. 2010                                                                                                                                         Luboš Wejnar   

                                                                                                                                                                                    dopravní ředitel