Půl roku práce nového ZVOO a zamyšlení nad počtem členů

23.06.2010 13:48

Nedávno jsem byl na plenární schůzi všech odborových organizací v dopravě a  mohl jsem jen tiše závidět, kolik tyto organizace mají členů. Musím nerad přiznat, že co do počtu, patříme mezi nejhorší. Když jsem se stal předsedou naší odborové organizace, dal jsem si jako prioritu udělat naší organizaci početnější a sebevědomější. Zjišťoval jsem tedy mezi vámi, co zlepšit v naší organizaci. Dovolte mi tedy abych po půlroce fungování nového závodního výboru zrekapituloval změny, které se nám, aspoň doufám, povedlo změnit a snad vedlo ke zlepšení pracovních podmínek.

Jako největší problém se zdál být v komunikaci mezi ZVOO a zaměstnanci podniku. Zřídili jsme tedy hned několik komunikačních kanálů. Obnovili jsme na všech střediscích nástěnky, kde najdete základní informace a kontakty na nás. Spustili jsme internetové stránky (www.odborydpml.webnode.cz), kde najdete aktuální informace a nově jsme též na Facebooku. Dále jsme po jednání s generálním ředitelem panem Jiřím Veselkou zařídili  povolení autorádií ve vozidlech. Navýšili jsme dotaci na pojištění zodpovědnosti ze sta korun na dvě stě korun. S provozním ředitelem panem Lubošem Wejnarem jsme zajistili pevný měsíční rozpis práce a zaručení možnosti přesčasových hodin. Na žádost odborů byly nainstalovány nápojové a potravinové automaty v garážích Vilová a vozovna TRAM. Možná vás potěší, že tyto automaty budou nainstalovány i ve "Fügnerce". Za realizaci děkujeme obchodnímu řediteli panu Oumrtovi. Závodní výbor dal podnět vedení podniku k výstavbě zděných WC a je velmi reálné, že by tento rok mohly být zbudovány první toalety s tekoucí vodou  na konečné v Doubí.

Myslím tedy, že se nám povedlo odvést kus práce. Na každé schůzi ZVOO přemýšlíme, jak více zkvalitnit a zpříjemnit naše pracovní prostředí.Vždy jsem apeloval na to, aby šli podněty i od vás. Naším cílem je mít silnou, moderní a sebevědomou organizaci, jaké jsou i jinde v České republice. Buďme tedy sebevědomí a vysvětlujme naším kolegům-nečlenům, zda-li by neměli zvážit členství v odborech. Odbory už dávno nejsou jakousi prodlouženou rukou nějaké politické partaje. Aspoň ne u nás. Já sám osobně vnímám  odbory jako jedinou účinnou ochranu zaměstnanců, kde odbory hájí zaměstnance a navíc jsou garantem zaměstnaneckých benefitů. Myslím, že by odbory měli také sloužit jako prostředník mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem tak, aby zaměstnavatel nebyl mimo realitu a měl objektivní informace o dění na pracovišti. Proto mě velmi mrzí, když často slýchávám, že odbory nic nenabízí a že jsou na "dvě věci".  Pokládám to za nedostatečný přehled. Už jen fakt, že např. kolektivní smlouva garantuje pět týdnů dovolené je silným argumentem mluvícím pro odbory. Toto totiž není samozřejmostí!

Vážení kolegové, přeji vám ať jste ze službami ZVOO více spokojeni. Přeji vám pěknou dovolenou, hezké léto a načerpání nových duševních sil, které jsou tolik nezbytné k naší náročné práci.

 

Zdeněk Leszkoven

předseda závodního výboru odborové
organizace DPML a.s.