Schválení a podepsání KS DPMLJ pro roky 2019-2020

22.09.2018 20:11

Přátelé, hotovo! Včera se konala v restauraci U Košků konference odborové organizace a s potěšením můžeme konstatovat, že členská základna jednomyslně odsouhlasila kolektivní smlouvu pro roky 2019 - 2020. Nic tedy nebránilo v jejím podpisu a tím tak kolektivní smlouva nabyla platnost.

Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem zúčastněným za dobrou účast i atmosféru konference. Sešlo se nás 39!  Proběhla i poměrně zajímavá diskuze nad možnými zlepšeními provozu. Hlavně u řidičů TRAM i BUS (požadavky jsou sepsány a budou předány představenstvu v nejbližší možný termín). Konferenci mimochodem chválilo i představenstvo DPMLJ, kterému tímto děkujeme za velmi dobrou spolupráci.

Změny v mzdové oblasti jsou zveřejněné na facebookových stránkách, popř. u odborové rady. 

Pro roky 2019 - 2020 se zaměstnavatel zavazuje 100% platit pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli. Výjimkou může být jen vypovězení pojistné smlouvy ze strany pojišťovny nebo pokud by se cena za toto pojištění razantně navýšila. Pokud by se tak stalo, tak se zaměstnavatel zavazuje jednat s odborovou organizací o možné úpravě tohoto bodu kolektivní smlouvy.

Ostatní benefity, které byly dojednány dříve, zůstávají beze změn.

Na závěr si dovolím říci, že věřím, že to je velmi dobrá kolektivní smlouva, která nám garantuje po dobu dvou let solidní nárůst mezd a věřím, že přispěje k tomu, aby se zaměstnancům DPMLJ zase o něco zlepšily pracovní podmínky. Děkuji také celému závodnímu výboru, protože jsme velmi dobrý tým, který drží při sobě i přes občasné pomluvy, které kdosi šíří z nějakého důvodu. Odbory budou nadále pracovat pro zaměstnance a brzy se těšte na akce, které pro vás nachystal Petr Oravec.

Tímto hlášením se prozatím loučí Zdeněk Leszkoven, Petr Oravec, Martin Krejcar, Luděk Šebor, Miroslav Prokeš, Jan Kovařík a Václav Rohla