Stanovisko ZOOS k důvěře ředitele Bc. Luboše Wejnara

26.10.2015 13:39

Na začátku tohoto měsíce jsme byli, jako odborová organizace DPMLJ, a.s., vyzváni ředitelem společnosti Bc. Lubošem Wejnarem, abychom se vyjádřili, zdali má u odborové organizace důvěru jako ředitel DPMLJ,a.s. V dopise se ředitel zmiňoval o probíhajícím auditu a o vztazích s jednotlivými členy představenstva. Dne 5.10.2015 se konala mimořádná schůze ZOOS, kde jsme na tuto výzvu reagovali.

Odborová organizace není schopna objektivně posoudit výše zmíněné okolnosti. Posuzovali jsme důvěru spíše s ohledem na současnou spolupráci mezi zaměstnanci, ZOOS a ředitelem Bc. Lubošem Wejnarem.

V příloze uvádíme plný text odpovědi: Dopis řediteli