Volby do dozorčí rady DPMLJ

21.02.2018 18:48
Ve čtvrtek 22.2.2018 proběhnou v DPMLJ řádné tajné volby jednoho člena dozorčí rady z řad zaměstnanců DP. Volby budou probíhat formou tajného hlasování, které bude vyjádřeno odevzdáním platně vyplněného volebního lístku.
K dispozici budou dvě volební urny na jednotlivých pracovištích s tímto časovým harmonogramem:
  1. skupina - Oravec Petr, Kovařík Jan
4:00-8:00 garáže Vilová (místnost řidičů)
8:30-11:00 podniková správa (malá zasedací místnost-ředitelská)
12:00-14:00 terminál Fugnerova (místnost řidičů)
 
2. skupina - Krejcar Martin, Hrach David
4:00-8:00 vozovna TRAM (výpravna)
8:30-11:00 těžká údržba (dílna)
12:00-14:00 terminál Fugnerova (místnost řidičů)
14:00-15:00 proběhne odevzdání volebních uren, sčítání hlasů, zápis voleb.
 
DO VOLEB KANDIDUJÍ :
Zdeněk LESZKOVEN - interní lektor, řidič BUS
Milan ŠTEFKO - referent péče o hmotný majetek
Vojtěch ZIKMUND, Dis - technik výpočetní techniky
Volba kandidáta je stanovena způsobem, že nesouhlas s uvedenými kandidáty bude proveden škrtnutím jejich jména. Tzn., že na PLATNÉM HLASOVACÍM LÍSTKU zůstane nepřeškrtnuto pouze jediné jméno z uvedených kandidátů.