Za přesčasy už vám nebude náležet příplatek

09.06.2011 18:50

 aktualne.centrum.cz/finance/prace/clanek.phtml?id=702449