Zápis schůze ZOOS ze dne 19.1. 2011

27.01.2011 10:28

Přítomni: Zdeněk Leszkoven, Martin Krejcar, Jiří Fulín, Miloslav Kinasz

Omluveni: Miroslav Prokeš, Jan Kovařík

Neomluven: Václav Rohla

Host: dopravní ředitel Luboš Wejnar

  • p. Leszkoven informoval o úpravě Kolektivní smlouvy v oblasti sazeb stravného
  • p. Leszkoven informoval ZOOS o podání žádosti instalace potravinového a nápojového automatu do místnosti řidičů ve Fügnerově ulici na vedení podniku
  • na žádost ZOOS byl nově zaveden svoz řidičů z garáže Vilová do Fügnerovy ulice na "roztřel" autobusů ve 23:10
  • ZOOS projednal slevu lístků na podnikový ples a to tak, že každý člen má nárok na dva lístky, z toho bude mít jeden lístek zdarma a druhý si zaplatí. Kdo si vezme jen jeden lístek bude ho mít zdarma.
  • ZOOS vzal na vědomí výpověď ze strany podniku panu J.A.
  • ZOOS jednal s dopravním ředitelem Lubošem Wejnarem o přípravné době řidičů a po široké debatě byla přislíbena změna nástupní doby při ranním nástupu  nejbližší změně služeb. ZOOS navrhuje při zachování přípravářů min. nástupní dobu řidiče deset minut.

Příští schůze ZOOS bude 2.2. 2011 ve 14:15 hod.

Bližší informace u p. Leszkovena mob: 605 981 797.