Zápis z jednání ze dne 3.3.2010

11.03.2010 11:47

Zápis z jednání ze dne 3.3.2010 
 

        1.   Jednání se zúčastnili členové výboru ve složení: 

  předseda                p. Z.Leszkoven

  1.místopředseda    p. M.Krejcar

  2.místopředseda    p. J.Fulín

                               p. M.Prokeš

                                p. J.Kovařík

                                p. M.Kinazs 

 1. projednání  stávky : Styl stávky ,podpora stávky a zapojení členů
 2. Příprava kolektivní smlouvy
 3. Projednání stížností zaměstnance, řidiče tram. p. Ivana Dvořáka

        Protichůdná nařízení pracovní doby .

        Zaměstnanci jsou nuceni nahlásit svou přítomnost na dispečinku, přečíst si nástěnku, připravit   

        jízdenky a to všechno v době nástupu do vozu

 1. Potřeba seznámení s FKSP
 2. Konference 18.2.2010 Restaurace u Košků svoz zajištěn.