Zápis z jednání ZVOO ze dne 2.12.2009

02.12.2009 00:00

 

1.      Jednání se  zúčastnili členové výboru ve složení:

  Z.Leszkoven, M.Krejcar, J.Fulín, M.Prokeš, V.Rohla, J.Kovařík, M.Kinazs

2.      p. Pavel Krištof se vzdal veškerých funkcí Odborového svazu DpmL. Jiří Fulín se stal novým     členem zastupitelstva a převzal funkci zapisovatel zápisů

 

 

 

 

týkající se proplácení svátků zaměstnanců s měsíční mzdou

 

5.      pí Jaklová výboru předložila návrh změny v kolektivní smlouvě ohledně zmražení mezd v roce  

2010 na úroveň roku 2009 z důvodu krize a zmražení mezd u ostatních dopravních podniků

 

6.       Výbor se rozhodl konzultovat problémy s právníkem dodatek kolektivní smlouvy.

 

7.      Projednání Dohody o provedení práce s pí Chovancovou

 

8.      Výbor zvolil nového 2. místopředsedu – p. Jiřího Fulína

 

Termín příští schůze je stanoven na 16.12.2009 ve 14.15 hod.