Zápis z konference

29.03.2010 14:55

 

 Konference

 

Delegáti

Rozdáno 60 delegačenek

Podpisem stvrdilo přítomnost 56 delegátů tj. 93,3 %.

Představení nového výboru ZV

 předseda                       p. Z.Leszkoven

1.místopředseda            p. M.Krejcar

2.místopředseda            p. J.Fulín

                                      p. M.Prokeš

                                      p. V.Rohla

                                      p. J.Kovařík

                                      p. M.Kinazs

Volba mandátové komise

Navrženi: p. Jan Kovařík a p. Václav Rohla

 Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Volba návrhové komise

Navrženi: p. Miroslav Kinazs a p. Mirek Prokeš

Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Seznámení delegátů s obsahem konference.

 

Návrh změny vánoční kolekce nahradit poukázkou na 300 Kč.

Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Návrh pořádat pro odboráře poznávací zájezdy nebo společné akce

Hlasováno: 53 pro , 0 proti ,  3 se zdržely  hlasování

Návrh přijat.

 

 

Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Rozpočet na svátky, poukázky, vstupenky a akce pro seniory odboráře.

Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Sportovní činnost

Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Plánované akce:

3´ setkání se seniory

Dřevěnická 40

2× kuželky

Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Předseda ZV informoval o okolnostech okolo stávky, o situaci v Praze a připravenosti podpořit oprávněnou stávku.

 

Priority  ZV pro rok 2010

Navýšení příspěvku na pojištění

Vybudovat odpovídající zázemí pro řidiče

Jako první sociálka v Doubí

Zlepšení komunikace mezi ZVOO a členy (spuštění internetových stránek a rozmístnění informativních nástěnek po střediscích)

Osvěta členů, aby plně využívali služeb odborů (právník, podněty a stížnosti zaměstnanců zaměstnavateli)

Zvýšení členská základny (je nás 147, ale nemáme dostatečné zastoupení u řidičů)

Zájezdy pro odboráře, abychom se lépe poznali a společně lépe vycházeli

Žádost na členy odborů - potřebujeme znát názory odborářů, jejich návrhy a podněty na zlepšení pracovních podmínek, bezpečnost práce nebo lepší komunikaci

 

Dotaz technický (Doubí WC) - odpověď,  musí vyřešit odborníci

Dotaz - proč není sjednoceno jízdné pro seniory v Jablonci a Liberci - odpověď, optáme se, ale není věcí odborů starat se o jízdné

Dotaz - zaměstnanecké průkazky v Jablonci - odpověď podáme podnět vedení podniku

Dotaz parkoviště ve Vilový

Dotaz parkoviště ve vozovně - odpověď podáme podnět vedení podniku

Dotaz ohledně zápisů z jednání - odpověď zlepšíme zápis, zveřejníme stanovisko

Informace pro delegáty, členové ZV jmenovitě p.Fulín Jiří a p. Leszkoven Zdeněk budou jednat o jízdních řádech s důrazem na bezpečnost a dodržování zákoníku práce

Potřeba jednání s vedením podniku o přesčasech a srovnáním mezd a to i v rámci dopravních podniků, které slíbil řiditel na loňské konferenci

 

Návrh usnesení

Hlasováno: 56 pro , 0 proti ,  0 zdrželo se hlasování

Návrh přijat.

 

Občerstvení

 

Závěr