Zápis ze schůze ZO OS 2.3.2011

07.03.2011 11:13

Přítomni: Zdeněk Leszkoven, Martin Krejcar, Jan Kovařík, Václav Rohla, Miroslav Prokeš, Miloslav Kinasz

Neomuveni: Jiří Fulín

Host: Jana Jaklová

  • Pí.Jaklová informovala ZO OS o nové podnikové směrnici, že nově platí nemocenskou prvních 21 dní podnik a má také právo na kontrolu nemocného. Dále informovala o výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu ztráty způsobilosti u pí. Bílkové a p. Švejdy. ZO OS vzal toto na vědomí. Nově se zvedá revizorům odměna ze 100 Kč na 150 Kč, když cestující zaplatí pokutu 1000 Kč.
  • ZO OS odsouhlasil finanční dar členům odborů jubilantům ( dovršení let 50, 55, 60) částkou 3000 Kč
  • ZO OS odsouhlasil finanční dar členům odborů při odchodu do důchodu 4000 Kč
  • ZO OS se bude podílet na přípravě voleb do dozorčí rady, která má proběhnout v nejbližší době
  • p.Zdeněk Leszkoven informoval ZO OS o plenárním zasedání odborových svazů ve Zlenicích
  • p.Zdeněk Leszkoven informoval ZO OS, že  jednal s dopravním ředitem  Lubošem Wejnarem o stížnostech řidičů BUS ohledně pracovní doby P. Wejnar se na tento problém podívá. Dále bylo oznámeno p. Wejnarovi porušování Zákoníku práce ohledně nahlašování řidičů u dispečerů ve stejný čas, kdy má řidič nástup ve voze (jedná se o střídání odpoledních směn) ZP hovoří o tom, že když zaměstnavatel dává zaměstnanci povinnost chodit do práce dříve, měl by být za to placen.
  • ZO OS projednal zvýhodněné pojistné pojišťovny Direct, kde má každý člen odborů slevu 10% na povinném ručení a slevu 20% když si  k povinnému ručení pojistí i byt, či dům