Zápis ze schůze ZO OS ze dne 15.2.2011

07.03.2011 10:46

Přítomni: Zdeněk Leszkoven, Martin Krejcar, Milan Kinasz, Jan Kovařík, Václav Rohla

Omluveni: Jiří Fulín, Miroslav Prokeš

ZO OS projednal:

  • Informace ohledně plánované návštěvy Svazové inspekce bezpečnosti práce dne 24.3.2011 Účastní se p.Zdeněk Leszkoven a p.Jan Kovařík
  • ZO OS informoval o jednání s vedením podniku Ing. Jiřím Veselkou a ekonomickým ředitelem Ing. Milanem Červenkou se zástupci odborové organizace o změně výplatního termínu z 11.kalendářního dne na 15. Po jednání bylo domluveno, že výplatní termín se nebude posouvat. Dále bylo dohodnuto, že vznikne nová poniková směrnice o výplatním místě. Nově se již nebude výplata v hotovosti vyplácet ne pracovištích, ale vznikne  pokladna přímo na ředitelství podniku, která bude plnit účel vyplácení.
  • ZO OS předběžně naplánoval termíny akcí pro rok 2011.

14.3.2011 - ve 14:30 Restaurace Beseda: oběd s bývalými zaměstnanci (důchodci) DPMLJ a.s.

27.4.2011 -  Konference Základní organiuzace odborového svazu v restauraci U Košků

12.5.2011 - celodenní výlet s s bývalými zaměstnanci (důchodci) DPMLJ a.s.

28.5.2011 nebo 4.6.2011 - tradiční pochod Dřevěnická čtyřicítka

Září 2011 - 1. ročník Na kole přes Jizerky (z Kořenova přes Jizerky do Liberce)

21.9.2011 - půldenní výlet s bývalými zaměstnanci (důchodci) DPMLJ a.s.

Říjen 2011- návštěva Technického muzea Praha