Zápis ze schůze ZO OS ze dne 30.3. 2011

07.04.2011 12:02

Přítomni: Zdeněk Leszkoven, Martin Krejcar, Jan Kovařík, Miroslav Prokeš, Miloslav Kinasz, Jiří Fulín

Omluven: Václav Rohla

Host: dopravní ředitel Luboš Wejnar, Oskar Zappe

  • P.Wejnar informoval závodní výbor o propuštění dvou zaměstnanců z infocentra. ZO OS vzal toto a vědomí.
  • ZO OS projednal s p.Wejnarem nové informační hlášení na Apexu, prodloužení nástupů řidičů BUS a jízdní doby na přistavení vozů, změnu turnusů od 1.4. 2011. Dále ZO OS řešil s dopravním ředitelem přidělení vozů. ZO OS dal také požadavek, aby se zveřejnil min. na týden dopředu pevný turnus práce řidičů BUS na internetových stránkách podniku.
  • ZO OS projednal prohlášení koalice odborových svazů v dopravě a dohodl se, že jestliže se uskuteční generální stávka proti připravovaným reformám, tak se k ní odborová organizace DPMLJ připojí.
  • ZO OS zkontroloval zprávu podniku o plnění kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva je ze strany podniku plněna.
  • ZO OS připravoval organizaci ohledně doplňujících voleb do dozorčí rady více na odborydpml.webnode.cz/news/volby-do-dozorci-rady/
  • ZO Os vzal na vědomí zprávu BOZP, která neshledala ve vozovně TRAM vážné problémy. V garážích Vilová doporučil BOZP novou investici do budov dílen, kde jsou prostory staré a zchátralé.

 

Příští schůze ZO OS bude 14.4.2011