Zápis ze schůze ZO OS ze dne 5.1.2011

11.01.2011 10:29

Přítomni: Zdeněk Leszkoven, Martin Krejcar, Jiří Fulín, Václav Rohla, Miroslav Prokeš, Jan Kovařík

Omluveni: Miloslav Kinasz

Host: Václav Šmákal

  • p. Leszkoven informoval ZO OS o podepsání Kolektivní smlouvy pro roky 2011 - 2012 představenstvem společnosti
  • ZO OS projednal a schválil pojištění odpovědnosti pro rok 2011 od pojišťovny Generali
  • ZO OS vzal na vědomí vystoupení pana Šídy a Řeháčka z odborové organizace
  • p. Leszkoven předal p. Kovaříkovy aktualizované materiály o bezpečnosti práce
  • ZO OS projednával zkrácenou dobu řidičů na přípravu vozu a na další schůzi pozval dopravního ředitele p. Wejnara. ZO OS trvá na prodloužení přípravné doby aspoň na deset minut.
  • p. Leszkoven do příští schůze zjistí proč nemají brigádníci nárok na stravenky. Dále, informace o nemocenské na druhou pracovní smlouvu.
  • p. Leszkoven předá návrh ZO OS o rozšíření pacovní doby v předprodeji jíízdenek (p. Večeřová)

Příští schůze ZO OS bude 19.1.2011