Zápis ze schůze ZVOO ze dne 17.2. 2010

22.02.2010 19:38

Zápis z jednání ze dne 17.2.2010

 

Jednání se zúčastnili členové výboru ve složení:

 

předseda                     p. Z.Leszkoven

1.místopředseda         p. M.Krejcar

2.místopředseda         p. J.Fulín

                                   p. M.Prokeš

                                   p. V.Rohla

                                   p. J.Kovařík

                                   p. M.Kinazs

 

1. Projednání podpory stávky

2. Termín nových voleb člena dozorčí rady 24 a 25.2.2010

3. Příprava konference – rozpočet a plán akcí na rok 2010

4. Dovolená návrh na 4 týdny nahlášené a 1 týden volný k vybrání například na nemoc atd.

5. Na konferenci  projednat návrh poukaz na 300 Kč. na místo kolekce