Zápis ze schůze ZVOO ze dne 3.2.2010

18.02.2010 04:12

Zápis z jednání ze dne 3.2.2010

 

1.            Jednání se zúčastnili členové výboru ve složení:

 

 předseda                     p. Z.Leszkoven

1.místopředseda          p. M.Krejcar

            2.místopředseda          p. J.Fulín

                                    p. M.Prokeš

                                    p. J.Kovařík

                                    p. M.Kinazs

 

2.            ZVOO odhlasoval ukončení rozdávání lístků na ples  4.2.2010

3.            ZVOO odhlasoval  dokoupení chybějících lístků pokud byli rozdány mezi členy odborů

kontrolu provede p. M.Krejcar u pí Poršové

4.            ZVOO se shodl na připomenutí pí.Poršové , k zastavení dalšího prodeje lístků.

5.            Stížnosti řidičů a to nejen odborářů je nutno projednávat s odbory.

Stížnost je nejlépe podat písemně, nebo přímo na zasedání ZVOO.

Odbory jsou na straně zaměstnanců a musí být zárukou solidního jednání.

6.      ZVOO vyžaduje připomínkování změn jízdních řádů a to jak ve smyslu dodržování zákoníku   

          práce, tak i změn pracovní doby.

7.       Dotazy ohledně čerpání FKSP u pí,Poršové

8.             Další schůze ZVOO 17.2.2010