Zápis ze schůze ZO OS ze dne 8.12.2010

21.12.2010 13:14

Přítomni: Zdeněk Leszkoven, Jiří Fulín, Miroslav Prokeš, Martin Krejcar, Jan Kovařík

Omluveni: Miloslav Kinasz, Václav Rohla

Host: Mgr. Jiří Kříž, firma ACA 1213

 

ZO OS projednal:

  • ZO OS dokončil návrh kolektivní smlouvy, která je připravena k podepsání předsedou představenstva DPMLJ a.s.
  • Zdeněk Leszkoven informoval o plánované schůzi se zástupci odborů a řidiči BUS, která se bude konat v prostorách ČSAD Liberec v sobotu 11.12. 2010
  • Zdeněk Leszkoven informoval o situaci kolem šíření různých polopravd mezi řidiči na téma převod CNG autobusů do JBC. Po telefonátu s primátorem Janem Korytářem zorganizoval schůzi mezi řidiči a vedením podniku.
  • ZO OS probíral nové nástupní časy řidičů bus a je pro, aby se přípravná doba rozšířila z pěti minut na deset. Tuto problematiku bude řešit s dopravním ředitelem p. Wejnarem
  • Jiří Fulín informoval o pracovním problému pracovníka D.P. který porušil své povinnosti, když nechtěl uposlechnout pokyny dispečera. ZO OS navrhnul písemnou odpověď ve formě, že se ZO OS nemůže zastávat pracovníků, kteří porušují pracovní kázeň.
  • ZO OS hlasoval o zrušení Diskuze na webu https://odborydpml.webnode.cz/. 5 bylo pro, proti 0. Diskuze bude nadále probíhat na stránkách Facebooku.
  • ZO OS se zavázal, že zlepší kvalitu zápisů a jejich zveřejňování na web.
  • Příští schůze ZO OS bude 5.1. 2011